Pogoji poslovanja

Upravljavec te spletne strani je podjetje: Jojoba, kozmetične storitve, Urša Sefran s.p., Pavčkova ulica 3, Novo mesto (v nadaljevanju: podjetje).

Te spletne strani dajejo splošne informacije o podjetju Jojoba, kozmetične storitve, Urša Sefran s.p., in njenih storitvah. Ker nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila, si pridržujemo pravico do teh sprememb. Zadnjič pregledano: februar 2019.

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh podjetja, so zaščiteno avtorsko delo podjetja in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07, 68/08 in 110/03). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja.

Podjetje se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani trudilo zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo, povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje si pridružuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar podjetje ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če povprašujete po naših storitvah. Osebne podatke zbiramo le takrat, ko nam jih pošljete z izpolnjenim kontaktnim obrazcem ali preko elektronske pošte kot del povpraševanja naših storitev in v podobnih situacijah, ko ste se odločili, da nam pošljete svoje podatke.

Poleg osebnih podatkov, ki nam jih posredujete vi, zbiramo še informacije prek piškotkov; te lahko zajemajo spletno stran, ki je bila povezava z našim spletiščem, spletne strani, ki jih obiskujete z našega spletišča, vaš IP-naslov, čas trajanja obiska na naši spletni strani. Zadnje tri znake vašega IP-naslova nemudoma anonimiziramo, zato da vas prek IP-naslova ne moremo identificirati.

Podatke, ki nam jih posredujete vi, ali jih zberemo prek piškotkov, obdelujemo za naslednje namene: za rezervacijo storitev, ki ste jo naročili na naših spletnih straneh, za informacije v zvezi s storitvami; za statistične namene, a le tako, da ni možno ugotoviti vaše identitete; za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani; v druge namene, ki ste jih zahtevali oz. ste se z njimi strinjali, razen če je z zakonom predpisano drugače.

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletni stran www.jojoba.si, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07) in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).


V primeru težav ali vprašanj uporabite kontakte, navedene na naši spletni strani.